Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij NowSquare!

Opmerking: Toegang tot deze website betekent dat u onze algemene voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruiken van NowSquare als u niet akkoord gaat met alle hier vermelde algemene voorwaarden.

De terminologie in deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer is van toepassing op alle overeenkomsten als volgt: "Klant", "U" en "Uw" verwijzen naar u, de gebruiker van deze website, in overeenstemming met onze algemene voorwaarden. "Het Bedrijf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijzen naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen", of "Ons" verwijzen naar zowel de Klant als onszelf.

Cookies

We gebruiken cookies op NowSquare. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals gedetailleerd in NowSquare's Privacybeleid.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten NowSquare en haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op deze site. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot NowSquare voor uw persoonlijk gebruik, onderworpen aan beperkingen die zijn vastgesteld in deze algemene voorwaarden.

Het is uitdrukkelijk verboden om:

  • Materiaal van NowSquare te herpubliceren
  • Materiaal van NowSquare te verkopen, te verhuren of in sublicentie te geven
  • Materiaal van NowSquare te reproduceren, te dupliceren of te kopiëren
  • Inhoud van NowSquare te herdistribueren

Hyperlinks naar onze inhoud

Bepaalde organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring een link naar onze Website maken. Dit omvat overheidsinstanties, zoekmachines, nieuwsorganisaties, online directory distributeurs en systeembrede geaccrediteerde bedrijven.

Voor andere soorten organisaties zullen linkverzoeken worden overwogen en goedgekeurd op basis van bepaalde criteria.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina's die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website veranderen.

Inhoudsaansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit uw Website.

Uw privacy

Lees ons Privacybeleid.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor te verzoeken dat u alle links of een specifieke link naar onze Website verwijdert. Door gebruik te maken van onze Website, gaat u akkoord met deze linkvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website

Als u een aanstootgevende link op onze Website vindt, bent u vrij om ons op elk moment te contacteren en ons te informeren.

Wijzigingen in beleid en diensten

We behouden ons het recht voor om dit document, evenals onze verschillende beleidsregels en richtlijnen, op elk moment te wijzigen.

Disclaimer

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle vertegenwoordigingen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.