Tăng cường sự trung thành của khách hàng với thẻ tiết kiệm số

Đơn giản hóa việc khách hàng của bạn kiếm điểm thưởng với script thẻ tiết kiệm Laravel của chúng tôi. Xuất bản mã QR, và khách hàng có thể bắt đầu tích điểm để đổi lấy những phần thưởng hấp dẫn.

Reward Loyalty Ảnh chụp màn hình Reward Loyalty mobile Ảnh chụp màn hình