Reward Loyalty
Demo trực tuyến

Ở đây, bạn có thể khám phá khả năng của Reward Loyalty từ góc nhìn của quản trị viên, đối tác, nhân viên và thành viên. Sử dụng các liên kết dưới đây để xem các chức năng dành riêng cho từng vai trò.

Thành viên
Thành viên có thể hiển thị mã QR cho nhân viên để bắt đầu tích điểm hoặc truy cập trang chủ để xem các thẻ hiển thị sẵn (tuỳ chọn).

Truy cập trang chủ của Reward Loyalty

Tài liệu

Đối tác
Đối tác là các doanh nghiệp hoặc tổ chức được ủy quyền để phát hành thẻ tiết kiệm. Họ có thể tạo ra các câu lạc bộ để gán nhân viên vào các thẻ khác nhau.

Truy cập trang tổng quan của đối tác

Tài liệu

Quản trị viên và quản lý
Quản trị viên có quyền truy cập toàn bộ hệ thống và có thể thêm đối tác, trong khi quản lý có quyền truy cập chỉ dành riêng cho các mạng đã được giao.

Truy cập trang tổng quan của quản trị viên

Tài liệu

Nhân viên
Nhân viên, được thêm vào bởi đối tác, được ủy quyền để ghi nhận điểm thưởng và đổi quà cho thành viên.

Truy cập trang tổng quan của nhân viên

Tài liệu